Addresă. Zaharia Stancu Nr.8A, Brașov, România

Tel. +40 770 598 840

Copyright New Basara Consult | All Rights Reserved © 2019

Optimizarea proceselor tehnologice aduc o mare reducere de costuri prin micșorarea timpilor de producție și prin diminuarea numărului de scule așchietoare.

Pasul 1

Determinarea condițiilor de așchiere

• viteza de așchiere

• avansul

• adâncimea de așchiere

Evaluarea sculelor așchietoare folosite

• geometria plăcuțelor

• tipul de acoperire

Înțelegerea procesului

• durata ciclului

• cerințe impuse

Pasul 2

Nicio schimbare semnificativă a procesului

Examinarea condițiilor de tăiere

• date de catalog

• aplicarea experienței

Modificarea condițiilor de tăiere

• durata de viață mai lungă a sculelor așchietoare

• reducerea cilclului de prelucrare

• creșterea productivității, reducerea costurilor

Pasul 3

Etapa reprocesării

• abordare diferită a sculelor

• combinarea operațiilor

• condiții de tăiere mai optime.

Toți acești pași sunt monitorizați și prezentați la sfârșitul optimizării printr-un raport de testare.